سه شنبه , تیر ۴ ۱۳۹۸
خانه / واژه‌نامه یادگیری ماشین

classification

classification یا طبقه بندی در طبقه بندی خروجی گسسته است (حداقل دو خروجی). مثلا سیب را با برچسب 1 و گلابی را با برچسب -1 مشخص کنیم. در طبقه بندی به خروجی اصلاحا کلاس گفته می شود و با نماد y نشان می دهند. هر طبقه بند یک مدل دارد …

توضیحات بیشتر »

Cost function

تابع هزینه (Cost function) برای تعریف تابع هزینه، یک قانون کلی که باعث شود شما یک تابع هزینه منحصر بفرد تعریف کنید، وجود ندارد، بلکه تنها یک روند کلی وجود دارد. بنابراین ممکن است که افراد مختلف، برای یک مسئله واحد، توابع هزینه متفاوتی تعریف کنند. در واقع فرد باید …

توضیحات بیشتر »

Loss Function

توابع زیان (Loss Function) :  ، بیانگر میزان هزینه اختلاف میان خروجی پیش بینی شده و خروجی مطلوب

توضیحات بیشتر »

Testing Data

دادههایی که از آنها برای آزمایش (ارزیابی) آنچه یادگیری شده استفاده میشود. خروجی آنها را نداریم و با طبقه بند پیش بینی می کنیم.

توضیحات بیشتر »

Training Data

نمونه داده هایی که از آنها برای یادگیری استفاده میشود. خروجی آنها را داریم و در فرایند آموزش از آن استفاده می کنیم.  

توضیحات بیشتر »